Over de mythe van de kunst 2007.

Op de omslag boven ziet u:
‘kind met karaf’,
100 cm x 75 cm
Hiernaast achtereenvolgens:
‘kind met vogel’,
90cm x 65 cm
‘vrouw met hark en zonnebloem’, 100 cm x 75 cm
‘kind met schop en vlinders’,
110cm x 80 cm
‘zittende vrouw in groen’,
90 cm x 70 cm
‘zittende vrouw in paars’,
110 cm x 75 cm
‘roofvogel’,
90 cm x 70 cm

 

Terug naar home pagina

 

 ‘Monologen met Jezus’ 2008‘The Reality of the Universe’ 2010.

 

‘Over grondslagen van zekerheid in kennis’

Ongeveer halverwege een boek laat ik vaak afbeeldingen zien van schilderijen die een zekere relatie hebben tot het boek. In de Gallery van dit boek een serie ‘zelfportretten als mutant’. Tenslotte is een wetenschappelijk outcast een soort mutant op wetenschappelijk gebied.

 

Terug naar home pagina

Over de mythe van de kunst is een boekje van 66 pagina’s, verlucht met een zevental schilderijen van recent expressionistisch werk. De schilderijen behoren tot mijn lievelingswerken en zijn ooit ter veiling aangeboden, maar er bleek totaal geen belangstelling voor. Het kan verkeren.
In het boekje vind u vier essays. Het eerste essay betreft een discussie over de vraag of een scheiding tussen moderne kunst en hedendaagse of actuele kunst reëel is. Het tweede essay gaat over abstractie als zintuiglijke dan wel metafysische werkelijkheid. In dat essay komt een aantal bekende, gevestigde kunstenaars aan het woord. Dan volgt de Gallery met zeven expressieve schilderijen. In het derde essay gaat het over de mythe van de kunst. Het is een essay dat al eerder is gepubliceerd. Centraal staat de stelling: ‘er bestaat geen algemeen objectief criterium voor kwaliteit van kunst, want er bestaat alleen een individuele opvatting over esthetiek’. Het vierde essay tenslotte gaat over een scheiding van empirie en metafysica in kunst, wijsbegeerte, ethiek en wetenschap.

1.
2.
3.
5.
6.
7.


Monologen met Jezus'2008

In de monologen komt de vraag naar zonde, erfzonde en de functie van het kruis aan de orde. Dan passeren het apocriefe evangelie van Didymus Judas Thomas, ‘het onheil van het Christendom’ van Joachim Kahl, de walging van Antoine Roquintin en het geloof als hartstocht van Soren Kierkegaard voor we in de Gallery de semi-iconen tegenkomen, die u op deze website kunt zien in de eerste pagina over recent beeldend werk.
Dan ga ik verder met het geloof van mijn vader en de protestantse ethiek die aan de wieg lag van het modern kapitalisme, zoals dat zo fraai is uiteengezet door Max Weber. Verder passeren de drie eenheid, de maagd Maria en Abraham de revue en vraag ik me af of ‘geloven’ een antropologische functie is of een psychische behoefte, waarbij ik Thales van Milete het antwoord laat.

Ik eindig bij Wounded Knee, ofwel geloof en hebzucht als continuing story.


‘The Reality of the Universe’ 2010.

Mijn enige boek zonder beeld of illustratie en rechtstreeks in het Engels.
Op mijn Engelse site www.RebelliousScience.com
bespreek ik het boek uitgebreid.


 

 

 

 

 

 

‘Over grondslagen van zekerheid in kennis’ is nog niet helemaal af op het moment dat deze site wordt gereviseerd en zal hopelijk in de lente van 2011 verschijnen. Op allerlei manieren tracht ik in dit boek te belichten op grond waarvan ‘zekerheid’ ‘zeker’ kan zijn. Om uiteraard te constateren dat absolute zekerheid niet bestaat. Hier volgt een deel van de colofon als inleiding tot het boek:Het meest merkwaardige, dat ik tot nu toe in mijn leven op wetenschappelijk gebied ben tegengekomen is het gebrek aan consensus over de grondslagen van zekerheid in kennis. Dat gebrek aan consensus is te verklaren uit het feit dat geen enkele kennis absoluut is in zekerheid én uit het feit, dat bij het aannemen van relatieve zekerheid de grens voor de één anders kan liggen, dan voor de ander. Deze verklaring voor gebrek aan consensus over de grondslagen van zekerheid in kennis betekent in feite meteen het einde van dit boek. Hierna volgt dan ook nog slechts enige uitweiding over het onderwerp in  de vorm van enkele essays’.

 

copyright ©2011