Ode aan Bonampak

Bonampak is een Maya tempel in Chiapas in het zuiden van Mexico. waar prachtige freso’s zijn gevonden. Ode aan Bonampak is mijn grootste beeldende kunst project. Het bestaat uit zeven deelprojecten:
a. Ecolistische Manifesten. Ecolisme is ethiek gebaseerd op gelijkwaardige ecologische verhoudingen.
b. Portretten van voorouders.
c. Gebruiksvoorwerpen, waarop portretten zijn aangebracht.
d. Calendarium, geïnspireerd op de Azteekse codex Mendoza.
e. Vijtien dubbelportretten, die driedimensionaal worden opgesteld.
f. Zeven indianen, waarbij alleen het gezicht dubbelzijdig is geschilderd. Ook driedimensionaal in opstelling.
Codex Leeuwensis, twee grote werken van 125x200 cm, waarvan de één de ethiek van het westen weergeeft en de andere die indianen. De codex is hier niet opgenomen, omdat de weergave te slecht is.
Dan is er tenslotte ook nog een catalogus van het geheel uitgebracht en staat de opstelling in zijn geheel op video.

De letters voor de namen van de deelprojecten corresponderen met de letters bij de afbeeldingen.
Meestal beginnen afbeeldingen van een deelproject met een klein overzicht.
Uiteraard vormen de hier afgebeelde voorstellingen maar een deel van de projecten.


Terug naar home pagina

Er zijn zes Ecolistische manifesten. Ieder manifest bestaat uit vijf panelen, waarvan twee met tekst, die ik met linoleumletters erop heb gedrukt én drie panelen met voorstellingen. Zo zijn er manifesten in het Nederlands, het Duits, het Engels, het Frans, het Spaans en het Italiaans. De eerste twee afbeeldingen onder a. zijn respectievelijk van het Spaanse en het Italiaanse manifest.

Ecolistisch Manifest

Ecolisme is een politieke filosofie die uitgaat van gelijk recht op bestaan van alle in de nattur voorkomende verschijnselen.
Om die reden is ecolistische ethiek de enige ethiek die antwoord geven kan op de problemen in onze tijd, omdat bij die problemen ook al die verschijnselen zijn betrokken.

Bewustzijn en ecolistisch recht

Om aan ecolistisch recht te voldoen is geen bewustzijn nodig. Van de bloeiende plant en de kruipende kever tot de diep in de aarde geborgen zoutlaag; alles voldoet aan het recht op bestaan door te bestaan.

De ecolistische regel.

Als hooguit de regel geldt
'of ik moet wijken, of het verschijnsel dat wijkt voor mijn bestaan moet wijken’, dan is iedere vernietiging van verschijnselen, anders dan uit primaire levensbehoeften, schending van ecolistisch recht.

De menselijke vrijheid.

Doorbreking van het bestaansrecht van welk willekeurig in de natuur voorkomend verschijnsel dan ook is de grootste revolutie in de geschiedenis van de mensheid geweest.
Deze doorbreking leidt tot de vernietiging van een ecolistische rechtsketen en uiteindelijk tot de vernietiging van de mens zelf.

Catalogus.


Terug naar home pagina

naar volgende pagina

 

 

a1.
a2.

a3.
a4.
a5.
a6.b1.


b2.
b3.
b4.
b5.c1

c2

c3.

c4.

d1.

d2.

d3.

d4.

e1.

e2.

e3.

e4.

e5.

e6.

e7.

e8.

f1.

f2.

f3.

f4.

f5.

f6.

f7.

f8.

 

Ode aan Bonampak.

Er zijn twee vormen van werkelijkheid. Een Westerse en een niet Westerse. Een Westerse bestaat uit een wereld die we met onze zintuigen ervaren plus een wereld die zich ergens anders ophoudt en waaraan we na de dood deelnemen en die vanwege de eeuwige voortduring ook het belangrijkste is. Dat is de werkelijkheid van Christenen, Moslems, Hindoes e.d.

De tweede vorm van werkelijkheid is een niet Westerse, waarbij ons leven én ons leven na de dood (als dat er is) zich in dezelfde werkelijkheid afspeelt. Dit is de werkelijkheid voor veel Indianen, oude Egyptenaren en Australische Aboriginals. De consequentie van deze laatste vorm van werkelijk is dat men in taal veelal ruimtelijke metaforen mist en portretten van personen en profil voorstelt, omdat men en face in perspectief ziet; dit is ruimtelijk en driedimensionaal. Dat een voorstelling en profil wordt neergezet betekent dat men alleen in ‘tijd’ kijkt, want men hoeft geen ruimte te overbruggen, omdat alles, ook het hiernamaals, zich afspeelt binnen wat men ziet.

Dit alles heeft ook grote gevolgen voor ethiek. Omdat het leven en het leven in een hiernamaals zich afspeelt in de wereld om ons heen, moet die wereld ook een eeuwigheid mee. Vernietig je iets, behalve als dat voor je primaire levensbehoeften noodzakelijk is, dan vernietig je op den duur jezelf! Een bloem en een bij zijn letterlijk je broer en je zus!


copyright ©2006