Abstracte collectie

Er zijn hier zes werken afgebeeld, maar er zijn er veel meer. Allemaal werk op polistyreen met een hecht-pleister eraan, dus lekker licht in gewicht. Maten tussen de 110x125 cm en 80x110 cm. De werken zijn geïnspireerd op Namibische grot-schilderingen, primitieve werktuigen, of gestileerde figuren Bent u geïnteresseerd dan mailt u me maar.

Abstractie is een moeilijk te vatten begrip. Het geeft iets weer dat niet in onze alledaagse werkelijkheid is te vinden. Die alledaagse werkelijkheid bestaat uit onze zintuiglijke waarneming en ervaring op grond daarvan. Hoewel abstracte kunst niet die alledaagse werkelijkheid weergeeft, kan het er ook niet helemaal los van staan, omdat ons voorstellingsvermogen niet geheel los van kan staan van onze ervaringsfeiten.Terug naar home pagina

 

Wiskundige collectie

Werk op polistyreen van 50x50 cm. Er zijn er 10, waarvan er één is verkocht jammer genoeg, want ik had de collectie liever compleet gehad voor een liefhebber.

1. Kromming van een vlakke kromme.
2. Classificatie van punten op oppervlakken; z.g.n. apenzadel.
3. Soort getal van Euler e.
4. Grafieken van hoekfuncties.
5. Oneigenlijke limieten.
6. Periode stroken.
Terug naar home pagina


Collectie
wiskundige vierluiken

Er zijn zeven van deze luiken.
Ik heb de vier luiken afgebeeld, waarvan de lijnen het beste tot hun recht kwamen. Voor een geïnteresseerde wil ik er mooiere lijsten voor maken dan er nu omheen zitten. Ook deze collectie wiskundige voorstellingen heeft de bedoeling abstracte wiskunde te vertalen in concrete lijnen.

1. Differentiaal vergelijkingen
en integrerende factor.

2. Positieve en negatieve divergentie in vectorvelden en een voorbeeld van een krachtveld langs een kromme.

3. Geïsoleerde singuliere punten; knooppunt van de 2e soort, van de 3e soort, zadelpunt en spiraalpunt.

4. Verzameling van equivalentie-klassen, rationele getallen van
equivalentieklassen, rangschikking van bepaalde elementen. Grafiek van een gammafunctie. Afgeleide van een functie van het differentie-quotient van een raaklijnprobleem.

Terug naar home pagina

naar volgende pagina1.
2.
3.
4.
5.
6.


2..
3.
4.

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

 

copyright ©2006