Aboriginal collectie.

Het werk van deze collectie is geïnspireerd op kunst van Aboriginals in Arnhemland in het noorden van Australië. Die kunst is figuratief, terwijl de meeste kunst van Aboriginals abstract is.

1. Mimi’s 125x200 cm

2. Mimi’s 75x100 cm

3. Rij van Mimi’s 90x180 cm

4. Schildpad/hagedis
75x100cm

5. Voorouder 125x200 cm

6. Hagedis en mimi 75x100 cm

7. Vissen 125x200 cm

Terug naar home pagina


Dagboek Downunder

In dit boek zijn foto’s van de vorige collectie gescand bij wijze van illustratie.

Terug naar home pagina


Nieuwe Aboriginal collectie

De nummers komen overeen met de nummers van de hierna te bespreken droomtijdverhalen

1. Rog en vogelbekdier
45x70 cm

2. Modderkrabben 45x70 cm

3. De man Wanatjai 45x70 cm

4. Mimi 45x70 cm

5. De twee zussen 45x70 cm

6. Mimi vrouw 45x70 cm

7. Kangaroe man 45x70 cm

8. Twee hagedissen 45x70 cmTerug naar home pagina

 


Droomtijdverhalen

Verhalen over de droomtijd van de Australische Aboriginals uit Arnhemland. Die droomtijd is de tijd van de mythische voorouders van de Aboriginals, die verantwoordelijk waren voor de schepping. Bij de verhalen behoren de afbeeldingen rechts.

Terug naar home pagina
1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.
Een ‘travelloque’, waarin de wisselwerking tussen Australië en een Australische cultuur is verweven met een visite aan een broer en een zus. Die broer woont in Melbourne en die zus in Newcastle, dat zo’n honderdtwintig kilometer ten noorden van Sydney ligt. Aan de orde komen de afzonderlijke individuen, gewoonten van Nederlanders in een emigratieland, een Australische blanke cultuur en een oorspronkelijke Aboriginalcultuur, alsmede de flora en fauna van Australië. Bij wijze van illustratie heb ik afbeeldingen van schilderijen van mijn Aboriginal collectie ingescand. Het zijn allen werken, geïnspireerd op de aboriginalcultuur van Noordwest Arnhemland, een cultuur die in tegenstelling tot overige aboriginalculturen figuratief is en met name röntgenstralenkunst en Mimikunst weergeeft. Röntgenstralenkunst betreft meestal dieren, waarvan de anatomie wordt getoond en die statisch is van opzet. Mimikunst gaat over mimi’s en dat zijn de leden van een soort sprookjesvolk, dat leeft tussen de spleten van rotsen en die onzichtbaar zijn, omdat ze wegvluchten in die spleten, zodra ze mensen ontwaren. De expedities naar Arnhemland en de studies van Charles Mountford in de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren baanbrekend voor de bekendheid van deze vormen van cultuur. Het boek is ook in het Engels vertaald en uitgegeven.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Twaalf geschilderde droomtijdverhalen voor kinderen van acht tot achtentachtig. De schilderingen bestaan origineel en zijn nagetekend door leden van de wetenschappelijke expeditie van Charles Mountford in de vijftiger jaren van de vorige eeuw naar Arnhemland om voor het nageslacht de oorspronkelijkheid van Aboriginalculturen vast te leggen, die dreigden te verdwijnen. De verhalen zijn door mij naverteld; de schilderijen hierboven geïnspireerd op de oorspronkelijke afbeeldingen bij de verhalen. Hier worden er 8 behandeld, maar in totaal zijn er 12. Zie verder: “Art, Myth and Symbolism’, Melbourne University Press 1956 .

1. Twee hagedissen uit Nieuw Guinea. Nieuw Guinea en Arnhemland liggen tegenover elkaar en hier ziet figuratieve verwantschap in hun (rituele) kunst.
2. Het vogelbekdier Jaratja en de rog Maka-Paramala. Beide dieren waren vrienden. Maka-Paramala ging met een andere vriend naar Groote Eylandt en was daar verantwoordelijk voor de schepping van de rivier de Angoroko, waarna hij
zichzelf in een rots veranderde die nu zijn naam draagt.
3. De modderkrabben Unwala. De krabben woonden bij de rivier de Amakula op Groote Eylandt en trokken met vele mythische voorouders mee naar het vaste
land naar de Uralili baai, waar ze een rol spelen in inwijdingsriten.
4. De man Wanatjai. Hij heeft als mythologische voorouder waarschijnlijk de boemerang geïntroduceerd in N-W Arnhemland.
5. Mimi. Schuw sprookjesvolk dat in de spleten van rotsen leeft. Als een Aboriginal in de buurt kwam, sloegen ze op de rotsen en verdwenen in de ontstane spleet.
6. De twee gezusters Wi-in. Ze veranderden zichzelf in een vis en hun kinderen trouwden met elkaar en brachten kinderen voort om de aarde te bevolken.
7. Mimi-vrouw.Aboriginal meisje, dat de oude man aan wie ze was uitgehuwelijkt niet accepteerde en door hem met magie werd gedood, waarna ze Mimi werd.
8. De kangaroe man Kandarik. Maakte van zichzelf een heilig schilderij in een grot bij Niwbawah. Gaf de Aboriginals een grote trom voor ceremonies.

copyright ©2006